Współpraca

Członkami Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „Asklepios” mogą zostać osoby fizyczne, które są zainteresowane problematyką zdrowia oraz działań wspierających zdrowie. Umożliwiamy także zostanie członkiem stowarzyszenia osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 331 k.c., które zadeklarowały pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

Kontakt w sprawie współpracy: info@asklepios.org.pl

.

.

.

Skip to content