Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios”

Początki stowarzyszenia sięgają 2004 roku, kiedy grupa osób pasjonujących się zdrowiem stworzyła największy w Polsce portal informacyjny poświęcony diagnostyce prenatalnej, www.badaniaprenatalne.pl. W 2009 roku powstał portal www.genetyczne.pl obejmujący tematykę objawów, diagnostyki i leczenia chorób genetycznych oraz działań profilaktycznych i planowania rodziny.

Kolejnym krokiem było uruchomienie w 2015 roku portalu www.poronilam.pl – skierowanego do rodziców, którzy doświadczyli poronienia. Dzisiaj kojarzony jest przede wszystkim z ulotkami „Poronienie – co dalej?” informującymi m.in. o prawach rodziców oraz możliwościach uzyskania pomocy. Ulotki dostępne są w całej Polsce w szpitalach, placówkach medycznych, na konferencjach dla położnych (m.in. na konferencjach Fundacji Rodzić po Ludzku) i na spotkaniach grup wsparcia.

Założyciele Stowarzyszenia prowadząc portale internetowe i rozpowszechniając artykuły w mediach,  mieli na co dzień kontakt z pacjentami, pracownikami służby zdrowia oraz ekspertami z różnych dziedzin. Utwierdzili się wtedy w przekonaniu o ogromnej potrzebie edukacji medycznej. Kolejnym krokiem było więc założenie Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „Asklepios”, które zostało zarejestrowane 18 listopada 2016 roku. 

W tym samym roku pojawiły się pierwsze publikacje w magazynach drukowanych „SuperMama w Wielkim Mieście” i „Zdrowy Elbląg”. Objęliśmy również patronatem medialnym konferencję naukową „Przez żołądek do… DNA” w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2017 roku został uruchomiony nowy portal www.prekoncepcja.pl dla osób zainteresowanych poczęciem zdrowego dziecka. W tym samym roku nasze ulotki „Poronienie – co dalej?” zostały dołączone do dokumentu „Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego”. Wzięliśmy też udział w reportażu dotyczącym pochówku i praw rodziców po stracie dziecka oraz objęliśmy patronatem medialnym książkę Agnieszki Mans „Samotność w niepłodności”.

W marcu 2018 roku powstał kolejny serwis informacyjny – www.zdrowokolorowo.pl – poświęcony przede wszystkim zdrowiu dziecka w wieku 0-18 lat. W kwietniu objęliśmy patronatem medialnym kolejną konferencję w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – „Co Mend­lowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiąg­nię­ci­ach w gene­tyce”.

Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios” prowadzi działania o zasięgu ogólnopolskim, a także stara się nieustannie rozwijać i poszerzać zakres ich tematyki – w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Zobacz kalendarium Stowarzyszenia

Misja:

Misją stowarzyszenia jest edukacja z zakresu zdrowia oraz zwiększanie świadomości pacjentów dotyczącej nowoczesnej opieki medycznej, co ma przełożyć się na podniesienie jakości ich życia.

Nasze główne cele:

  • informowanie o dostępnej diagnostyce medycznej;
  • wskazywanie postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oraz działań profilaktycznych;
  • wskazywanie pacjentom i ich rodzinom, gdzie szukać pomocy i wsparcia;
  • edukacja lekarzy i innych pracowników służby zdrowia;
  • informowanie o prawach pacjenta oraz wskazywanie, jak z nich korzystać;
  • promowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości z zakresu zdrowia;

Obszary działań

Jak działamy?

.

.

.

Skip to content