Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios”

Początki stowarzyszenia sięgają 2004 roku, kiedy grupa osób pasjonujących się zdrowiem stworzyła największy w Polsce portal informacyjny poświęcony diagnostyce prenatalnej, www.badaniaprenatalne.pl. W 2009 roku powstał portal www.genetyczne.pl obejmujący tematykę objawów, diagnostyki i leczenia chorób genetycznych oraz działań profilaktycznych i planowania rodziny.

W tym czasie stworzyliśmy też dwa serwisy informujące, jak ustalić ojcostwo i pokrewieństwo, które poruszają tematykę badań genetycznych, prawa i psychologii.

Kolejnym krokiem było uruchomienie w 2015 roku portalu www.poronilam.pl – skierowanego do rodziców, którzy doświadczyli poronienia. Dzisiaj kojarzony jest przede wszystkim z ulotkami „Poronienie – co dalej?” informującymi m.in. o prawach rodziców oraz możliwościach uzyskania pomocy. Ulotki dostępne są w całej Polsce w szpitalach, placówkach medycznych, na konferencjach dla położnych (m.in. na konferencjach Fundacji Rodzić po Ludzku) i na spotkaniach grup wsparcia.

Założyciele Stowarzyszenia prowadząc portale internetowe i rozpowszechniając artykuły w mediach,  mieli na co dzień kontakt z pacjentami, pracownikami służby zdrowia oraz ekspertami z różnych dziedzin. Utwierdzili się wtedy w przekonaniu o ogromnej potrzebie edukacji medycznej. Kolejnym krokiem było więc założenie Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „Asklepios”, które zostało zarejestrowane 18 listopada 2016 roku. 

W tym samym roku pojawiły się pierwsze publikacje w magazynach drukowanych „SuperMama w Wielkim Mieście” i „Zdrowy Elbląg”. Objęliśmy również patronatem medialnym konferencję naukową „Przez żołądek do… DNA” w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2017 roku został uruchomiony nowy portal www.prekoncepcja.pl dla osób zainteresowanych poczęciem zdrowego dziecka. W tym samym roku nasze ulotki „Poronienie – co dalej?” zostały dołączone do dokumentu „Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego”. Wzięliśmy też udział w reportażu dotyczącym pochówku i praw rodziców po stracie dziecka oraz objęliśmy patronatem medialnym książkę Agnieszki Mans „Samotność w niepłodności”.

W marcu 2018 roku powstał kolejny serwis informacyjny – www.zdrowokolorowo.pl – poświęcony przede wszystkim zdrowiu dziecka w wieku 0-18 lat. W kwietniu objęliśmy patronatem medialnym kolejną konferencję w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – „Co Mend­lowi się nie śniło, czyli o najnowszych osiąg­nię­ci­ach w gene­tyce”.

Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios” prowadzi działania o zasięgu ogólnopolskim, a także stara się nieustannie rozwijać i poszerzać zakres ich tematyki – w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Zobacz kalendarium Stowarzyszenia

Misja:

Misją stowarzyszenia jest edukacja z zakresu zdrowia oraz zwiększanie świadomości pacjentów dotyczącej nowoczesnej opieki medycznej, co ma przełożyć się na podniesienie jakości ich życia.

Nasze główne cele:

  • informowanie o dostępnej diagnostyce medycznej;
  • wskazywanie postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oraz działań profilaktycznych;
  • wskazywanie pacjentom i ich rodzinom, gdzie szukać pomocy i wsparcia;
  • edukacja lekarzy i innych pracowników służby zdrowia;
  • informowanie o prawach pacjenta oraz wskazywanie, jak z nich korzystać;
  • promowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości z zakresu zdrowia;
  • informowanie, jak ustalić ojcostwo i pokrewieństwo, wskazywanie możliwości postępowania i udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Obszary działań

Generic placeholder image

Przygotowanie do ciąży

Planowanie rodziny

Generic placeholder image

Ciąża

Badania prenatalne, zdrowie kobiety i dziecka

Generic placeholder image

Niepłodność i poronienia

Prawa rodziców po poronieniu

Generic placeholder image

Nietolerancje pokarmowe

Celiakia, nietolerancja laktozy u dzieci i dorosłych

Generic placeholder image

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa

Testy na ojcostwo, sądowe ustalenie ojcostwa

 

Jak działamy?

Współpraca

Członkami Stowarzyszenia Edukacji Medycznej „Asklepios” mogą zostać osoby fizyczne, które są zainteresowane problematyką zdrowia oraz działań wspierających zdrowie. Umożliwiamy także zostanie członkiem stowarzyszenia osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 331 k.c., które zadeklarowały pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

Kontakt

.

Stowarzyszenie Edukacji Medycznej „Asklepios”
ul. 1 Maja 9/8, 40-224 Katowice
KRS: 0000645298, NIP: 9542771170, REGON: 365885323

Skrytka pocztowa 2541, 40-227 Katowice
www.asklepios.org.pl
info@asklepios.org.pl

.

.